on May 28th, 2008Publikacijos

STUDIJŲ LITERATŪRA

VADOVĖLIAI
 1. Diržytė, Aistė; Čėsnienė, Ilona; Raižienė, Saulė; Jusienė, Roma; Sondaitė, Jolanta. Modulis “Verslo psichologija” : vadovėlis ; Lietuvos pramonininkų konfederacija. Vilnius : Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2007. 190 p. [M.kr. 06S]
 2. Diržytė, Aistė; Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė; Sondaitė, Jolanta. Žmogiškieji ištekliai versle vadovėlis. [elektroninis išteklius] :. Kaunas : Technologija, 2007. 88 p. [M.kr. 04S, 06S]
 3. Diržytė, Aistė; Sondaitė, Jolanta; Norvilė, Natalija; Čėsnienė, Ilona; Justickis, Viktoras; Raižienė, Saulė; Mažeikienė, Aistė; Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Verslo psichologija : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 233 p. : lent. ISBN 9789955193630. [M.kr. 06S]
KITOS METODINĖS PRIEMONĖS
 1. Raižienė, Saulė; Endriulaitienė, Auksė. Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai : metodinė priemonė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. 112 p. : iliustr. ISBN 9789955122227. [M.kr. 06S]
 2. Sakalauskas, Gintautas; Pakštaitis, Laurynas; Markin, Aleksandr; Uscila, Rokas; Karmaza, Evaldas; Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė; Diržytė, Aistė; Grigutytė, Neringa; Čėsnienė, Ilona; Čėsnaitytė, Ieva (aut., įžangos; redakt.). Nepilnamečių justicija Lietuvoje : teorija ir praktika : metodinis leidinys ; Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Vilnius : UAB “Petro ofsetas”, 2007. 186 p. : lent, diagr. ISBN 9789955668947. [M.kr. 01S]
 3. Raižienė, Saulė; Endriulaitienė, Auksė. Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai : metodinė priemonė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 216 p. : lent, iliustr. ISBN 9789955191070. [M.kr. 06S]
 4. Laurinavičius, Alfredas; Raižienė, Saulė; Sondaitė, Jolanta; Valickas, Andrius. Socialinė psichologija [elektroninis išteklius]. [Vilnius] : [Mykolo Romerio universitetas], 2008. 184 p. : iliustr, lent. [M.kr. 06S]

STRAIPSNIAI

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI)  duomenų bazėje

 1. Raižienė, Saulė; Endriulaitienė, Auksė. The relations among empathy, occupational commitment, and emotional exhaustion of nurses // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla. ISSN 1010-660X. 2007, T. 43, Nr. 5, p. 425-431. [Science Citation Index (Web of Science); DOAJ; Index Copernicus; MEDLINE] [M.kr. 06S]
 2. Barkauskienė, Rasa; Dervinytė Bongarzoni, Asta; Bieliauskaitė, Rasa; Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė. Ankstyvosios vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos galimybės // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, Nr. 10, p. 764-771 : lent, iliustr. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); IndexCopernicus; MEDLINE; DOAJ] [M.kr. 06S]

Straipsniai ir tezės konferencijos medžiagoje ISI  Proceedings duomenų bazėje

 1. Jusienė, Roma [Jusiene, Roma]; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, Rasa]; Bieliauskaitė, Rasa [Bieliauskaite, Rasa]; Bongarzoni-Dervinytė, Asta [Bongarzoni-Dervinyte, Asta]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Behavioral and emotional problems of preschoolers: results of epidemiological study in Lithuania // International journal of psychology : abstracts of the XXIX international congress of psychology, Berlin, Germany, July 20-25, 2008 / International Union of Psychological Science. [Hove] : Psychology press. ISSN 0020-7594. Vol. 43, iss. 3/4 (June/August) 2008, p. 497-498. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); SocINDEX with Full Text] [M.kr. 06S]
 2. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite-Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout // Procedia – social and behavioral sciences : 3rd world conference on educational sciences – 2011. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2011, vol. 15, p. 637-641. [PubMed; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 06S]

Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

 1. Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinių sunkumų įvertinimas : motinų, tėčių ir auklėtojų vertinimų lyginamoji analizė // Psichologija: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. 2006, t. 33, p. 47-63. [PsycInfo] [M.kr. 06S]
 2. Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL/ 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis // Psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. 2006, t. 34, p. 44-56. [PsycInfo] [M.kr. 06S]
 3. <vėluojanti> Grigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Valantinas, Antanas. Gebėjimo klasifikuoti raidos socialiniai ir edukaciniai aspektai septintaisiais vaiko gyvenimo metais // Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. [T.] 79 (2005), p. 180-188. [CEEOL; MLA] [M.kr. 07S]
 4. Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Valickiene, Rasa]. Voters’ personality traits, satisfaction with life and political party preference in Lithuania // 4th ecpr general conference, Pisa, Italy 6-8 September 2007. Pisa : European consortium for political research, 2007. p. 1-13. [ECPR] [M.kr. 06S]
 5. Raižienė, Saulė; Endriulaitienė, Auksė; Ormerod, Jurgita. Mokymosi tikslų supratimas ikimokykliniame amžiuje // Psichologija: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. 2007, T. 35, p. 66-78. [PsycInfo] [M.kr. 06S]
 6. Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė; Barkauskienė, Rasa; Bieliauskaitė, Rasa; Dervinytė Bongarzoni, Asta. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinių ir elgesio sunkumų rizikos veiksniai // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 4(39), p. 46-54. [Index Copernicus] [M.kr. 06S]
 7. Raižienė, Saulė; Jarašiūnaitė, Gabija. Ikimokyklinio amžiaus vaikų realybės ir fantazijos supratimo sąsajos su šeimos aplinka // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(2), p. 83-93. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier] [M.kr. 06S]
 8. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(1), p. 71-80. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier] [M.kr. 06S]
 9. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Raižienė, Saulė; Žukauskienė, Rita. Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 114-121 : lent. [SocINDEX with Full Text (EBSCO sąrašas); Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas)] [M.kr. 06S]
 10. Banaitienė, Agnė; Raižienė, Saulė; Grigaitė, Bronislava. Įvairių animacinių filmukų poveikio vaikų mirties sampratai palyginimas // International journal of psychology : a biopsychosocial approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas : biopsichologinis požiūris. Kaunas : VDU. ISSN 1941-7233. 2010, Nr. 5, p. 21-36. [Academic Search Complete]
 11. Raižienė, Saulė; Bakšytė, Akvilė. Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų perdegimo sindromo, socialinės paramos bei saviveiksmingumo sąsajos // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1648-4789. 2010, Nr. 9(2), p. 119-126. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]
 12. Raižienė, Saulė. Suvokto nesaugumo kaimynystėje ir paauglių pilietiškumo sąryšis // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(1), p. 187-196. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 07S]

 

Straipsniai užsienio recenzuojamuose leidiniuose

 1. Raižienė, Saulė; Grigaitė, Bronislava. The influence of different training methods on the development of thought operations during the seventh year of life // Research on education. / Giannakaki, M. Athens : ATINER: Athens Institute for Education and Research, 2006. ISBN 9606672093. p. 59-70. [M.kr. 06S]
 2. Grigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Valantinas, Antanas. Social-Educational Aspects of Development of Thought Operation of Classification during the Seventh Year of Life // Etwicklung Erziehungs – wissenschaftlicher Paradigmen : Theorie und Praxis. Frankfurt am Main : Peter Lang Gmbx. ISSN 1434-8748. 2007, Bd. 14, p. 429-445. [M.kr. 06S]
 3. Gudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Malinauskas, Romualdas. О методах стимуляции обучения : влияние различных методов обучения на развитие мыслителных операций на седьмом году жизни ребенка // Мир психологии. Воронеж. 2006, № 1 (45), p. 255-268. [M.kr. 06S]
 4. Gudonis, Vytautas [Гудонис, B.]; Grigaitė, Bronislava [Григайте, Б.]; Raižienė, Saulė [Райжене, C.]; Malinauskas, Romualdas [Малинаускас, Р.К.]. Влияние различных методов обучения на развитие мыслительных операций на седьмом году жизни ребенка // Мир психологии. Москва-Воронеж : Российская Академия образования. Московский психолого-социальный институт. 2006, № 1(45), p. 255-268. [M.kr. 06S]

 

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose

 1. Grigaitė, Bronislava; Endriulaitienė, Auksė; Raižienė, Saulė. The content of written language teaching in childhood // Spring University. Changing Education in a Changing Society. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-2196. 2005, no. 2, p. 65-68. [M.kr. 06S]
 2. <vėluojanti> Sudavičiūtė, Simona; Endriulaitienė, Auksė; Raižienė, Saulė. Rizikos vertinimo ir pasirinkimo ypatumai paauglystėje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai / Lietuvių katalikų mokslo akademija. Vilnius : Katalikų akademija. ISSN 1392-0499. 2006, t. 20 : LKMA metrasčio priedas, p. 273-286. [M.kr. 06S]

 

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos konferencijų medžiagoje

 1. Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė. Mamų , tėčių ir auklėtojų teikiamos informacijos apie ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinius sunkumus palyginimas // III pasaulio lietuvių psichologų konferencija / Vilniaus universitetas ; Lietuvos psichologų sąjunga. 2006 m. birželio 21-30 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199069. p. 122-123. [M.kr. 06S]
 2. Ormerod, Jurgita; Raižienė, Saulė; Endriulaitienė, Auksė. Mokymosi motyvacijos samprata ikimokykliniame amžiuje // III pasaulio lietuvių psichologų konferencija, 2006 m. birželio 21-30 d. / Vilniaus universitetas ; Lietuvos psichologų sąjunga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199069. p. 159-161. [M.kr. 06S]
 3. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui i bendruomeninę veiklą // IV pasaulio lietuvių psichologų konferencija : 2009 m. liepos 2-4 d, Vilnius, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955422532. p. 156-162 : iliustr. [M.kr. 06S]

Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Jusienė, Roma [Jusiene, Roma]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Inter-rater agreement in assessment of emotional and behavioral problems of preschool girls boys // Baltic psychology in global context: where do we stand?: proceedings VII international Baltic psychology conference, Riga, Latvia, June 15-17, 2006. Riga : University of Latvia, 2006. ISBN 998478391X. p. 34-35. [M.kr. 06S]
 2. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Stelmokienė, Aurelija. Links between 9-12 years old schoolchildren‘s perceptible parenting style and emotional and behavioural peculiarities in Lithuania // 13th European conference on developmental psychology, august 21-25, 2007, Jena. Germany : Intercongress, 2007. p. 1. [M.kr. 06S]
 3. Jusienė, Roma [Jusiene, R.]; Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]. Mothers’, fathers’, and caregivers-teachers’ agreement on child behaviour checklist items in a sample of preschoolers // 13th European conference on developmental psychology, august 21-25, 2007, Jena. Germany : Intercongress, 2007. p. 1. [M.kr. 06S]
 4. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, R.]; Malinauskienė, Oksana. The Role of School Atmosphere on Civic Commitments and Political Interest (Poster) // Annual scientific meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), July 9th-12th 2008, Paris, France : [elektroninis išeklius]. Paris : ISPP, 2008. p. 126. [MLA] [M.kr. 06S]
 5. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Voters Personality Profiles and Political Choice Lithuanian Case // 20th meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), July 13-17, 2008, Würzburg, Germany : [elektroninis išteklius]. Würzburg : ISSBD, 2008. p. 1. [M.kr. 06S]
 6. Jusienė, Roma [Jusiene, R.]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Do Parents and Caregiver-teachers Agree on Rating Preschooler`s Strengths and Difficulties on SDQ? // 20th meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), July 13-17, 2008, Würzburg, Germany : [elektroninis išteklius]. Würzburg : ISSBD, 2008. p. 13. [M.kr. 06S]
 7. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. First time voters personality profiles : Lithuanian case // The 11th EARA conference, Turin, Italy, May 7-10, 2008 : [elektroninis išteklius]. Turin : EARA, 2008. p. 14-15. [M.kr. 06S]
 8. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]. Role of religion on psychological adjustment and personal values of Lithuania // The 11th EARA conference, Turin, Italy, May 7-10, 2008 : [elektroninis išteklius]. Turin : EARA, 2008. p. 49. [M.kr. 06S]
 9. Barkauskienė, Rasa; Bongarzoni-Dervinytė, Asta; Bieliauskaitė, Rasa; Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė. Attention deficit hyperactivity disorder preschool : result from the first study in Lithuania // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata : įvertinimo ir pagalbos galimybės” : konferencijos medžiaga, Vilniaus universitetas 2008 m. spalio 23-24 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333388. p. 9. [M.kr. 06S]
 10. Jusienė, Roma; Bieliauskaitė, Rasa; Raižienė, Saulė; Barkauskienė, Rasa; Bongarzoni-Dervinytė, Asta. Attention deficit hyperactivity disorder preschool : result from the first study in Lithuania // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata : įvertinimo ir pagalbos galimybės” : konferencijos medžiaga, Vilniaus universitetas 2008 m. spalio 23-24 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333388. p. 13. [M.kr. 06S]
 11. Jusienė, Roma [Jusiene, R.]; Bieliauskaitė, Rasa; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Dervinytė Bongarzoni, Asta; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, Rasa]. The risk factors of emotional and behavioral problems rated with CBCL/1 1/2-5 and C-TRF of Lithuanian toddlers and preschoolers // 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP): abstracts book for symposia & workshops, April 30 -May 3, 2008. Istambul : Istambul Convention & Exhibition Center, 2008. p. 93-94. [M.kr. 06S]
 12. Jusienė, Roma [Jusiene, R.]; Bieliauskaitė, Rasa; Dervinytė Bongarzoni, Asta; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, Rasa]; Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]. Sleep duration in preschool age : whether and how it relates to the emotional and behavioral functioning // 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP): program book, April 30 -May 3, 2008. Istambul : Istambul Convention & Exhibition Center, 2008. p. 116. [M.kr. 06S]
 13. Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Prevalence and Forms of Cyberbullying and its Correlates // 19th Conference of the European Associacion of Psychology and Law (EAPL), Sorrento, Italy, 2-5 September 2009. Sorento : European Association of Psychology and Law, 2009. p. 174.
 14. Jusienė, Roma; Raižienė, Saulė. Sleep problems and sleeping arrangements in early childhood: different effects in different age groups? // XIVth European conference on developmental psychology : August 18-22, 2009. / Mykolas Romeris university. Vilnius : Advertising company Made in LT, 2009. ISBN 9786099509808. p. [1]. [M.kr. 06S]
 15. Raižienė, Saulė; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Malinauskienė, Oksana. The School context role on adolescents’ school engagement // XIVth European conference on developmental psychology : August 18-22, 2009. / Mykolas Romeris university. Vilnius : Advertising company Made in LT, 2009. ISBN 9786099509808. p. [1]. [M.kr. 06S]
 16. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa [Pilkauskaite Valickiene, Rasa]; Žukauskienė, Rita [Zukauskiene, Rita]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Cyberbullying by adolescents : a preliminary assessment in Lithuania sample // The good, the bad and the challenging. The user and the future of information and communication technologies : conference proceedings : COST action 298 “Participation in the broadband society” : Copenhagen, Denmark, 13-15 May 2009 [elektroninis išteklius]. Ljubljana : University of Ljubljana, 2009. p. 1-29 : iliustr, lent. [M.kr. 06S]
 17. Raižienė, Saulė; Laurynaitė, Inga; Žukauskienė, Rita; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Victimization via internet : what do we know about the victims? // Cyberbullying: definition and measurement : abstract book : COST action ISO801 workshop : August 22-23, 2009, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. ISBN 9789955191353. p. 38-39. [M.kr. 06S]
 18. Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Could unsafe neighborhoods have an impact on adolescents’ positive development? // 7th European congress of community psychology “Common values, diverse practices” : book of abstracts : Paris 2009. Paris : Association Française de Psychologie Communautaire, 2009. p. 95-96. [M.kr. 06S]
 19. Raižienė, Saulė; Dabulskytė, Jurgita. Ar tėvų taikomas auklėjimo stilius susijęs su paauglių saviveiksmingumu? // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 96-97. [M.kr. 06S]
 20. Raižienė, Saulė; Blažytė, Violeta. Ar skiriasi į delinkventinį elgesį linkusių ir nelinkusių paauglių draugystės kokybė ? // Psichologija pokyčių laikotarpiu : Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga : 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 95-96. [M.kr. 06S]
 21. Raižienė, Saulė. Šeimos ir mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių ketinimui emigruoti // Mokslas praktikai – praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas – 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. p. 107. [M.kr. 06S]
 22. Endriulaitienė, Auksė; Šeibokaitė, Laura; Raižienė, Saulė. Lietuvių rizikingas vairavimas : empiriniais įrodymais grįsta diskusija // Mokslas praktikai – praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas – 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d, Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477. P. 33-34. [M.kr. 06S]

 

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Jusienė, Roma [Jusiene, Roma]; Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]; Bieliauskaitė, Rasa [Bieliauskaite, Rasa]; Barkauskienė, Rasa [Barkauskiene, Rasa]. Co-sleeping in the Lithuanian families with toddlers and preschool children // Abstracts: 4th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR2008): 24-27 September 2008, University of Jyväskylä, Finland. [S.l.] : [s.n.], 2008. p. 80. [M.kr. 06S]
 2. Toussaint, Loren; Christenson, Amy; Cheadle, Alyssa; Cox, Kiara; Dobyns, Janet; Raižienė, Saulė; Matud, Pilar. A Cross-Cultural Study of Dispositional Forgiveness in American, Chilean, Lihuanian and Spanish Adults // 6th Annual Mid-Year Conference on Religion and Spirituality, February 29 & March 1 Pre-Conference February 28, 2008. Maryland : Loyla College in Maryland, 2008. p. 1. [M.kr. 06S]
 3. Andreičiuk, Natalija; Raižienė, Saulė. Asmenybės savybių, darbo charakteristikų ir pardavimų efektyvumo sąsajos skirtingose pardavimų situacijose // Konferencija “Verslo psichologijos problemos” : tezės, 2010 m. balandžio 16 d, Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 8-10. [M.kr. 06S]
 4. Raižienė, Saulė [Raiziene, S.]. Sense of community, social well-being and social participation in Lithuanian adolescents // The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence [elektroninis išteklius] : Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. P. 1. [M.kr. 06S]
 5. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė. The role of perceived support from parents, teachers, and peers on adolescents volunteering // 33rd annual scientific meeting, July 7-10, 2010 San Francisco, California, USA. San Francisco : International Society of Political Psychology. P. 1. [M.kr. 06S]
 6. Pilkauskaitė Valickienė, Rasa; Žukauskienė, Rita; Raižienė, Saulė. Voting for the First Time : What are the Personal Characteristics of Young Voters and Non-Voters? // 4th conference on Emerging Adulthood, Atlanta, Georgia, USA, October 29-30, 2009. Atlanta : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2010. p. 1. [M.kr. 06S]
 7. Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Could schools have an impact on adolescents’ political engagement? // ISSBD 21th biennial international congress [elektroninis išteklius]: July 18-22, 2010, Lusaka / The International society for the study of behavioural development. – 1 elektron. opt. diskas. Lusaka : University of Zambia, 2010. P. 1. [M.kr. 06S]
 8. Raižienė, Saulė [Raiziene, Saule]. Emotional impact of cyberbullying on victims : do different contexts matter? // ISSBD 21th biennial international congress [elektroninis išteklius]: July 18-22, 2010, Lusaka / The International society for the study of behavioural development. – 1 elektron. opt. diskas. Lusaka : University of Zambia, 2010. P. 1. [M.kr. 06S]

 

Mokslo šaltinių publikacijos, mokslo apžvalgos, straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

 1. Giedraitytė, Marija; Raižienė, Saulė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-07-02, P. 1. [M.kr. 06S]
 2. Raižienė, Saulė; Kalpokienė, Vaida. Mažojo neklaužados sutramdymas // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-03-15, P. 1-6. [M.kr. 06S]
 3. Giedraitytė, Marija; Raižienė, Saulė. Vaikų pažintinę ir socialinę raidą skatinančios tėvų nuostatos // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-09-03, p. 1-5. [M.kr. 06S]
 4. Raižienė, Saulė; Banaitienė, Agnė. Ar visi animaciniai filmukai daro vienodą įtaką vaikams? // www.ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2010-09-23, p. 1-4. [M.kr. 06S] [MRU mokslo programa: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas]
 5. Raižienė, Saulė; Banaitienė, Agnė. Animaciniai filmukai – lavina ar klaidina? // Mamos žurnalas. Vilnius : Mamos žurnalas. ISSN 1648-1305. 2012, sausis, p. 46-47. [M.kr. 06S] [MRU mokslo programa: Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas]

Šiuo metu komentarai draudžiami.